תוכנית בית ספר סגול בתקשורת

בעיתונים

תוכנית בית ספר סגול (ד״ר נועה אלבלדה ועמוס אבישר, קשר עין, ספטמבר 2020). הטמעה של מיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית בבית הספר היא מהלך לא פשוט, אבל תועלת רבה בצידו. תוכנית בית ספר סגול היא דוגמה למהלך כזה.

חיסון למשברים הרגשיים (אפרת פורשר, ישראל היום, אוגוסט 2020). מאות אלפי דיווחים על מצוקה הגיעו למשרד החינוך בחודשים האחרונים, מתלמידים וממורים. תקופת הקורונה, בה ילדים דיווחו על חרדה לגורל סבא וסבתא ועל בדידות, האיצה את הצורך לטפל בקושי הרגשי שמלווים את הילדים. אחת הגישות שנותנת מענה למצוקה זאת היא מיינדפולנס.