ציר מיפוי

ציר זה ממפה את הפעולות הנדרשות להכנת, העברת ועיבוד נתוני המיפוי. לחיצה על כל תיבה תפתח את התוכן הרלוונטי

לקריאה על תוכן המיפוי

לפני המיפוי

הכנות מקדימות

יום המיפוי

על פי תאריך שיקבע בכל בית ספר בטווח התאריכים 6 - 22 למרץ 2024 (המיפוי נמשך יום עד יומיים)

אחרי המיפוי

יישום והטמעה

שיקוף ופעולה

מתמשך