ציר מיפוי

ציר זה ממפה את הפעולות הנדרשות להכנת, העברת ועיבוד נתוני המיפוי. לחיצה על כל תיבה תפתח את התוכן הרלוונטי

לקריאה על תוכן המיפוי

לפני המיפוי

הכנות מקדימות

מפגש לומדות נתונים

יתקיים ב-5.3.24

יום המיפוי

על פי תאריך שיקבע בכל בית ספר בטווח התאריכים 6 - 22 למרץ 2024 (המיפוי נמשך יום עד יומיים)

אחרי המיפוי

התבוננות בנתונים

התבוננות בנתונים: מנהל.ת וצוות מורחב

לפי קביעת המנהל.ת בכל בית ספר

יישום והטמעה

שיקוף ופעולה

מתמשך