ציר מיפוי

ציר זה ממפה את הפעולות הנדרשות להכנת, העברת ועיבוד נתוני המיפוי. לחיצה על כל תיבה תפתח את התוכן הרלוונטי

לקריאה על תוכן המיפוי

לפני המיפוי

הכנות טכניות

הדרכת צוות

הזמנת המחנכות והמחנכים לפתיחת מעגל כיתתי

עד שבוע לפני המיפוי

הדרכת מחנכות ומחנכים

3 - 2 ימים לפני המיפוי

מפגש לומדות נתונים

יתקיים ב-5.3.24

יום המיפוי

על פי תאריך שיקבע בכל בית ספר בטווח התאריכים 6 - 22 למרץ 2024 (המיפוי נמשך יום עד יומיים)

אחרי המיפוי

החזרה והתבוננות בנתונים

התבוננות בנתונים: מנהל.ת וצוות מורחב

לפי קביעת המנהל.ת בכל בית ספר

יישום והטמעה

שיקוף ופעולה

מתמשך