על המיפוי

מיפוי תקופתי מאפשר לנו לקבל תמונת מצב רחבה על הנעשה בגני תקווה ברמת בתי הספר והרשות בתחום החברתי – רגשי. מתוך נתוני המיפוי נגזור פעולות ליישום ונפתח כלים להטמעה בשטח. פעולות וכלים אלו ילוו בהערכה ממוקדת המותאמת לצרכים של כל בית ספר – לאור המצפן הבית ספרי והרשותי ויעדי היוזמה. לקריאה על תוכן המיפוי.

צירי מיפוי