בית ספר סגול

מפגש 6

עצירה באמצע הדרך

אנחנו נמצאים במחצית הדרך. זה הזמן ״לעלות אל ראש ההר״ ולהתבונן בתהליך שכל אחד ואחת מכם/ן עברו. לשם כך, ניעזר בכלים שונים שיאפשרו לנו להתבונן על איכויות פדגוגיות סגולות שפיתחנו ושאנו רוצים לפתח בתוך המסע הזה. 

קראו עוד

התנסות חוקרת שישית - רפלקציית מסע לאמצע הדרך

דף עבודה לביצוע של רפלקציית אמצע להתבוננות על המקום בו אנחנו נמצאים, הדרך שעברנו וכוונות להמשך.

כלי נקודת תצפית - המורה הקשוב/ה בכיתה

כלי להתבוננות לטובת התקרבות למורה שאני רוצה להיות

מצפן המורה הקשוב/ה בכיתה

עזר לכלי נקודת התצפית

השראה

חמש דרכים להקשבה טובה יותר