בית ספר סגול

מפגש 5

פדגוגיה מתבוננת

פדגוגיה מתבוננת היא שילוב של מיינדפולנס בתהליכי למידה בכיתה, כחלק אינטגרלי מהשיעור. היא כוללת שיטות הוראה ייחודיות, מחשבה מחודשת על תפקיד המורה, תוכן לימודי, כלים לטיפוח מיומנויות רפלקטיביות ועוד. במפגש, נתמקד בפרקטיקות שונות של פדגוגיה מתבוננת שדרכן ניתן לחבר את חומר הלימוד לעולם הפנימי של תלמידים ותלמידות, ובדבבד – לטפח מיומנויות חברתית-רגשיות.

קראו עוד

התנסות חוקרת רביעית - שילוב פרקטיקות מתבוננות בכיתה

דף עבודה לחקירת התנסות של שילוב פרקטיקות מתבוננות בכיתה

השראה

חינוך קונטמפלטיבי, מודעות קשובה ופדגוגיות התבוננות: מבט־על

מאמר של ד"ר אורן ארגז מצוות תוכנית בית ספר סגול על פדגוגיה מתבוננת

תרגול החדר הפנימי

תמלול תרגול החדר הפנימי של תמר חביב מצוות תוכנית בית ספר סגול