תאריכי מפגשים וקישורים לצוותים מובילים

מנהיגות קשובה

שנה א׳

קישור למפגש בזום

ימי רביעי, 12:30 - 16:30

23.9.20

21.10.20

25.11.20

23.12.20

20.1.21

17.2.21

17.3.21

21.4.21

 19.5.21

9.6.21

שנה ב׳

קישור למפגש בזום

ימי רביעי, 12:30 - 16:30

30.9.20

28.10.20

811.20

9.12.20

13.1.21

10.2.21

10.3.21

28.4.21

 12.5.21

2.6.21

שנה ג׳

קישור למפגש בזום

ימי חמישי, 12:30 - 16:30

24.9.20

26.11.20

4.2.21

22.4.21

3.6.21

מובילים סגולים

שנה א׳

קישור למפגש בזום

ימי רביעי, 12:30 - 16:30

23.9.20

23.12.20

17.3.21

 19.5.21

 

שנה ב׳

קישור למפגש בזום

ימי רביעי, 12:30 - 16:30

30.9.20

9.12.20

10.3.21

 12.5.21

 

שנה ג׳

קישור למפגש בזום

ימי חמישי, 12:30 - 16:30

24.9.20

26.11.20

22.4.21 

3.6.21

דילוג לתוכן